Plato Netwerken - home
Welkom!

Een Plato Netwerk is een netwerk van 6 á 7 mensen onder begeleiding van een ervaren coach.
Een Plato Netwerk komt tweemaal per jaar 24 uur bij elkaar van 16.00 uur tot de volgende dag 16.00 uur op een rustig gelegen locatie. Een ieder beschikt over een eigen kamer, alle maaltijden en consumpties zijn inbegrepen.

In een rustige sfeer, weg uit de waan van de dag, waar aandacht is voor elkaar, wordt door middel van reflectie ingegaan op de zaken waar u tegenaan loopt in uw dagelijks werk, deze werkwijze levert oplossingsgerichte inzichten op.
De afgelopen jaren hebben aangetoond dat deelnemers de bijeenkomsten als een zinvolle bijdrage aan hun professionele deskundigheid ervoeren.

Lees verder >Mijn naam is Bert Rietman, 57 jaar. Mijn laatste functie in vast dienstverband was directeur onderwijs van een AOC (het groene broertje van een ROC). Na mijn opleiding supervisiekunde in 2003/04 heb ik in 2006 mijn bedrijf Facet-o BV 2006 opgericht en één van mijn activiteiten is het organiseren en begeleiden van Plato netwerken.
Verder werk ik als adviseur/innovator en projectleider binnen het (groene) MBO onderwijs.
Sinds 2011 ben ik tevens directeur van de ondernemersacademie-oost in Lochem.


“Panta rhei”, verzuchtte een Griekse wijsgeer ongeveer 500 jaar voor het begin van onze jaartelling. Hij had gelijk: alles stroomt, alles is in beweging, alles verandert voortdurend.
Zijn panta rhei geldt zeker voor onze tijd. Meer dan ooit moeten leidinggevenden, ondernemers en mensen op geïsoleerde posities meebewegen met de veranderingen in het grote geheel.
FLASHWORKS - vormgeving & digitale media